سه آهنگ از Led Zeppelin

گروه لد زپلين در سال ۱۹۶۸ پايه گذارى شد.يكى از آهنگ هاى گروه موسيقى لد زپلين از سوى شنوندگان ايستگاه راديويى «پلانت راك» به عنوان بهترين آهنگ تاريخ موسيقى راك برگزيده شد.اين آهنگ كه «پلكانى به سوى بهشت» نام دارد و در سال ۱۹۷۱ ساخته شده، موفق شد ۷۰ درصد از مجموع آراى شنوندگان اين راديو را به دست آورد.«پلانت راك» كه يكى از محبوبترين ايستگاه هاى راديويى موسيقى راك در بريتانياست، در نوامبر ۱۹۹۹ تاسيس شد و آهنگ هاى راك دهه هاى ،۶۰ ۷۰ و ۸۰ ميلادى را براى علاقه مندان موسيقى به صورت ديجيتال و بر روى اينترنت در طول شبانه روز پخش مى كند.آهنگ هاى «فرى برد» (لاى نيرد اسكاى نيرد)، «راپسودى بوهمى»(كوئين)، «مه روى آب» (ديپ پرپل) و «بدگمان» (بلك سبث)، پس از آهنگ لد زپلين در اين نظرسنجى در مكان هاى دوم تا پنجم قرار گرفتند.در ميان ده آهنگ نخست دو آهنگ ديگر از لد زپلين با نام هاى «تمام عشق لوتا» در مكان ششم و «راك اند رول» در مكان هشتم قرار دارد.آهنگ هاى «هتل كاليفرنيا» (ايگلز)، «بزرگراهى به سوى دوزخ» (اى سى/دى سى) و «در مسير برج ديده بانى» از جيمى هندريكس، ديگر آهنگ هاى منتخب در فهرست ده آهنگ برگزيده تاريخ راك «پلانت راك» هستند.گروه موسيقى لد زپلين در ماه ژوئيه ۱۹۶۸ توسط رابرت پلنت (خواننده)، جان بونام (درامز)، جيمى پيج ( ليد گيتار) و جان پل جونز( بيس) پايه گذارى شد. اين گروه در سپتامبر ۱۹۸۰ كمى پس از مرگ جان بونام درامر گروه، از هم پاشيده شد.
/ 0 نظر / 14 بازدید